02 листопада об 11 годині у залі засідань спеціалізованих вчених ради відбудеться офіційний захист дисертації Васьків Оксани Володимирівни «Прогнозування розвитку та оптимізація діагностики перинатальної патології у вагітних з гестаційною гіпертензією» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01акушерство та гінекологія