Здобувач: ВАСЬКІВ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Назва дисертації: Прогнозування розвитку та оптимізація діагностики перинатальної патології у вагітних з гестаційною гіпертензією

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.01.01 акушерство та гінекологія

Дата захисту: 02.11.2022

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук Геряк С.М.

Відгук Венцківської І.Б.