Раді вітати Вас

на сайті спеціалізованої

вченої ради Д 58.601.02!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

24.05.2018 № 527

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованихвчених рад від 16 травня 2018 року

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1.

Додаток 1 до наказу Міністерства

освіти і науки України 24.05.2018 № 527

Перелік

спеціалізованих вчених рад

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» спеціалізована вчена рада Д 58.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія», 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.13 «Інфекційні хвороби» строком до 31 грудня 2020 року.