Головна‎ > ‎

Оголошення

17 жовтня о 1200 та 1400 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02. 

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Волошин Станіслави Богданівни «Клініко-патогенетичне обгрунтування молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівник Банадига Наталія Василівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри педіатрії ННІ ПО (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН  України»). 2. Юрцева Алла Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Роборчука Станіслава Володимировича «Особливості механізмів прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит залежно від методів протизапальної терапії» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник Зуб Лілія Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). 2. Дудар Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу еферентних технологій (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»).